top of page
wtle1.jpg
logo-napis.png

Zdrowie nie jest wszystkim,

ale bez zdrowia wszytko jest niczym.

Gotowy do szkoły

Kim jesteśmy

Fundacja Brokuła została powołana w celu propagowania zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Wierzymy, że zdrowe odżywianie jest podstawową zasadą utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom. Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie szerzenia naukowej wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, jak również działamy na rzecz kształtowania prawidłowych nawyków oraz świadomości żywieniowej wśród najmłodszych, a także profilaktyki chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem chorób cywilizacyjnych.

Promujemy zdrowy styl życia jako składową diety, ćwiczeń, a także redukcji stresu, odpowiedniej ilości snu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Propagujemy także rozwój turystyki ekologicznej, turystyki kulinarnej, jak również upowszechniania kultury i sztuki lokalnej oraz różnorodności kulturowej. 

 

Zdrowy styl życia to coś, co każdy może włączyć do swojej codzienności, o ile tylko zda sobie sprawę ze znaczenia dokonywanych przez siebie codziennie właściwych wyborów.

Cele fundacji

Niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej

POMOC

Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

OPIEKA

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp

DOSTĘP

Szerzenie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia

WIEDZA

Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych

REALIZACJA

Wsparcie placówek medycznych i szpitali

WSPARCIE

Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w kwestii zdrowego stylu życia, żywienia, kultury fizycznej

ŚWIADOMOŚĆ

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

PROFILAKTYKA

Nasza pomoc

Zmieniamy świat na lepsze

Picking warzyw
Miłość matki i córki
Para sportowców robi pięści Bump

Edukacja

Nauka przez doświadczenie

Zdrowie w domu

Przekazywanie dobrych nawyków

Wsparcie

Udzielanie pomocy potrzebującym

Lekcje gotowania dla dzieci
Heart & Hands_edited_edited.png

Jak pomóc

Działalność Fundacji nie jest możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

FUNDACJA BROKUŁA

bottom of page